Rozwój owadów.

 

 

Większość owadów przechodzi rozwój złożony. Zapłodnione jaja po przejściu okresu zarodkowego przetwarza się w larwę. Larwa zawsze różni się od imago czyli owada dojrzałego płciowo. Larwy rosną w ciągu kilku kolejnych linień ulegają zew. i wew. przeobrażeniom czyli metamorfozie.

U owadów wyróżnia się dwa typy przeobrażenia:

a)       niezupełny (jajo, larwa, imago)

b)       zupełny (jajo, larwa, poczwarka, imago)

U owadów z przeobrażeniem niezupełnym spotyka się 3 typy larw:

-          larwa zupełnie podobna do imago tylko mniejsza (np. wesz)

-          larwa podobna do imago, mniejsza i nie ma skrzydeł (np. modliszka)

-          larwa rożni się od imago rozmiarami, brakiem skrzydeł i posiadaniem własnych, larwalnych narządów (np. jętki)

Przeobrażenie zupełne występuje u większości owadów (np. chrząszcze, motyle, błonkówki, muchówki). Larwa zasadniczo różni się od imago pod względem budowy i trybu życia. Posiada rogatowatą postać i gryzące narządy gębowe. W tej grupie wyróżniamy nowe typy larw:

-          larwa drapieżna, żyje w wodzie oddycha tlenem rozpuszczonym w wodzie za pomocą skrzelotchawek (np. ważka)

-          gąsienica (np. motyle)

-          pędrak (np. chrabąszcze, stonka ziemniaczana)

-          czerw (np. muchy, pszczoła, czmiel)

-          drutowiec, szkodniki zbóż, żyją w źdźble zbóż (np. sprężyki)

Poczwarki powstają z przekształcenia larwy w czasie zrzucania ostatniej wylinki. Poczwarka jest to stadium spoczynkowe, nie pobiera pokarmu, ma bardzo ograniczone zdolności ruchu. W poczwarce zachodzi przekształcenie polegające na przebudowie ciała larwy w organizm dorosłego owada czyli w imago.     

               Wyróżnia się 3 typy poczwarki:

-          poczwarka wolna, czułki, narządy gębowe, skrzydła odpowiadają dorosłemu owadowi są pokryte indywidualnymi futerałami z cienkiej błony. Odstają od ciała poczwarki i mają zdolność wykonywania pewnych ruchów                 (np. chrząszcze, błonchówki)

-          poczwarka zamknięta, jest w całości szczelnie okryta przylegającą okrywą zaznaczone są kontury czułków, narządów gębowych, wykonuje ruch tylko częścią odwłokową (np. motyle i niektóre chrząszcze)

 

-          poczwarka baryłkowa tzw. podówka, zew. okryciem jest ostatnia wylinka larwy, ukształtowana w baryłkę i w niej jest wolna poczwarka                   (np. muchówki)

 

W stadium poczwarki odbywają się procesy wew. i zew. przebudowy czyli wykształcają się nowe narządy jak skrzydła, narządy gębowe, układ pokarmowy. Ulegają przebudowie odnóża i czułki larw. Niszczone są stare narządy i tkanki oraz przeformowywane w nowe w procesie histogenezy. Wiele larw owadów np. z motyli jedwabnik ma zdolność przełudzenia kokonu. W tym kokonie się przepoczwarzają. Ta jedwabna nić jest snuta przez larwę i ona okręca ją o siebie (ok. 60 m. nici). Materią z tej nici to jedwab.