Wektor indukcji magnetycznej, to wektor którego kierunek jest styczny w każdym punkcie do linii pola magnetycznego, a zwrot zgodny ze zwrotem linii pola:

B=F/qv

Jednostką indukcji magnetycznej jest 1Tesla:

1T=1N/ 1C*1m/s = 1kg/As2                      

Siłą elektromagnetyczną nazywamy siłę działającą na przewodnik w którym płynie prąd:    

 

F=Bqν sin α

Wektor indukcji magnetycznej:

Br = µ 0 µ rl /2Πr

-µ(mi) przenikalność

 

Wartość indukcji magnetycznej dla nieskończenie długiego przewodnika:

                           

B0 =  µ 0ln/l

Siła maksymalna w przewodniku: F=BIl

1Weber jest to strumień indukcji magnetycznej, przechodzący przez powierzchnię 1m2 ustawioną prostopadle do linii indukcji, w miejscu gdzie indukcja ma wartość 1T

φ = BS cos α

 [φ] = [T*m2] = [Wb]

φ=fi

                                                         

Natężenie pola:

H= µ0*B

[H]= [A/m]

µ0=12*10-7N

 

Jeżeli natężenia prądów w nieskończenie długich  równoległych przewodnikach, są jednakowe, a odległość między tymi przewodnikami wynosi d=1m i jeśli na odcinek o długości l=1m każdego z przewodników drugi działa siłą o wartości F=12*10-7N    to w każdym z tych przewodników płynie prąd o natężeniu 1A